Szanowny Kliencie,

 

jeśli kupujesz u nas sprzęt Smeg, możesz zamówić usługę odbioru zużytego sprzętu. Pracownik firmy logistycznej, podczas dostarczania zamówionego sprzętu odbierze stary, zużyty sprzęt.

 

Odbiór starego sprzętu następuje bezpłatnie tylko w stosunku 1:1 do zamówionego sprzętu. Jeśli chcą Państwo zwrócić większą ilość zużytego sprzętu, za każdy dodatkowy sprzęt firma logistyczna pobierze opłatę w wysokości 50 PLN/szt.

 

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz.1495):

- użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt,

- sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

 

Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym Smeg Store Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt. Odbiór starego sprzętu następuje w momencie dostarczenia zamówienia. Dozwolony jest zwrot urządzeń takiej samej kategorii i gabarytów (np. piekarnik za piekarnik, chłodziarka za chłodziarkę). Urządzenie musi być przygotowane do odbioru (zdemontowane oraz przygotowane do transportu).

Top