Polityka prywatności

IDENTYFIKACJA ADMINISTRATORA

§ 1

Administratorem jest Smeg Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ul. Cybernetyki 9, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506856, kapitał zakładowy 500 000 złotych opłacony w całości, posiadający numer NIP 5213670968 oraz REGON 147219782.

Dane zawarte formularzu kontaktowym są zbierane celem obsługi przesyłanych wiadomości i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania formularza.

DEFINICJE

§ 2

Zawarte w niniejszym Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

1) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

2) Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

3) Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

4) Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie smeg.pl.

5) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

6) Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

PRZETWARZANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 3

1. Administrator przetrwania i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a zwłaszcza na podstawie Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), Ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

2. Administrator zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Serwisu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach smeg.pl, a także w celach ich archiwizacji.

4. W trakcie procesu rejestracji Administrator wskaże Użytkownikowi, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści i/lub realizacji usług oraz poinformuje, które z danych są danymi dodatkowymi, nie wpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

5. W każdym momencie Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, oraz do aktualizowania ich treści oraz usunięcia.

WYKORZYSTANIE COOKIES

§ 3

1. Pliki Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2) Cookies stałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

§ 5

Administrator gromadząc informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu wykorzystuje pliki Cookies mające na celu:

1) Konfigurację serwisu, m.in. w zakresie:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.

b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

d) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

2) Uwierzytelnienia użytkownika w serwisie i utrzymania sesji użytkownika w serwisie:

a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

3) Zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

4) Tworzenia statystyk i personalizacji przekazów marketingowych.

a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

§ 6

Administrator wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu:

1) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

a) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]

c) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]

2) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

a) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

3) prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b) www.vimeo.com [administrator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

4) prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

5) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

a) facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

b) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

c) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d) linkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

6) zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

a) facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

b) google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c) linkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

7) wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

a) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA],

b) gadu-gadu.pl [administrator cookies: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie].

ZMIANA USTAWIEŃ COOKIES

§ 7

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

2. Zmiany ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.

3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

5. Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców:

1) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciaste...

2) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...

3) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/b...

4) Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-...

5) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

6) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

BEZPIECZEŃSTWO

§ 8

1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania i ochrony danych Użytkownika pozyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Zbiór danych osobowych naszych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych i wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem: 00000000/2015.

3. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.